Kontakt

Kvindernes Internationale

Liga for Fred og Frihed

 

telefon: +45 3323 1097

mail: wilpfdk@gmail.com

www.wilpf.dk

Netværk

Bliv medlem

WILPF

Velkommen

 

29. januar 2014

Til statsminister Helle Thorning Smidt

Til udenrigsminister Holger K. Nielsen

Til ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen

 

Udtalelse vedtaget af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed - WILPF - i Danmark, Finland, Norge og Sverige på nordisk møde i Oslo den 25. - 26. januar 2014 og efterfølgende sendt til regeringerne i de respektive lande:

 

Women’s Power to Stop War -

Syriens kvinder med i fredsforhandlingerne

 

Vi er alarmerede over, at Syriens kvinder ikke har fået adgang til forhandlingsbordet ved fredsforhandlingerne om Syriens fremtid på den igangværende Genève II-fredskonference.

 

WILPF har gennem længere tid arbejdet intensivt for at støtte det syriske civilsamfund og syriske kvinderettighedsaktivister i deres arbejde med at finde en holdbar løsning på konflikten. Det har længe været kendt, at kvinder rammes uforholdsmæssigt hårdt under væbnede konflikter. En høj tilstedeværelse af våben i et samfund leder til øget vold mod civile, herunder et øget antal voldtægter samt øget brug af tortur og andre krænkelser af menneskerettighederne. Og det er kvinderne, som kommer til at stå med eneansvaret for børn og andre udsatte i både flygtningelejre og i samfundet som helhed.

 

Syriske kvinderettighedsorganisationer og aktivister har sammen med WILPF stillet krav om, at fredsprocessen bliver inkluderende. Et af kravene har været, at kvinder skal deltage i de formelle delegationer under de igangværende fredsforhandlinger mellem det syriske regime og oppositionskoalitionen. For yderligere at styrke kvinders position bør kvinder fra det syriske civilsamfund deltage i form af en uafhængig delegation som en tredje part i forhandlingerne med lige forhandlingsret.

 

Alligevel er syriske kvinder hidtil blevet holdt uden for forhandlingsbordet under Genève II-konferencen. Dette er ikke kun diskriminerende og i strid med international ret og med FN’s Sikkerhedsråds Resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed og de efterfølgende SR-resolutioner 1820, 1888 og 1889, det medfører også, at nødvendige perspektiver og erfaringer i opbyggelse af fred udelades. Kvinders rettigheder må være med fra begyndelsen, fx når aftaler om våbenhvile skrives, infrastrukturen opbygges og når konstitutionelle overenskomster diskuteres. Uviljen mod at inkludere kvinder i fredsprocessen indebærer derfor såvel et demokratisk underskud som at den kompetence, som findes hos kvinderne, ikke kommer med.

 

Tilsvarende spørgsmål skal også sættes højt på dagsordenen i forbindelse med den 58. session i CEDAW, FN’s komité for afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder, når Syrien i juli 2014 skal rapportere til denne komité.  

  

Repræsentanter for de syriske kvindeorganisationer Syrian Women’s Network – www.wdn.org – og Syrian Women’s Forum for Peace, der var repræsenteret på det nordiske møde i Oslo, appellerer til regeringerne i de nordiske lande – og til os som ngo’er - om også at arbejde for de kvindeaktivister, som er blevet fængslet af regimet og udsat for tortur, hvorefter flere er forsvundet. Blandt disse kvinder er Tal al-Mallouhi, som har blogget om situationen i Homs, Razan Zaitouneh, advokat og grundlægger af den syriske menneskerettighedsorganisation Violations  Documentation Center, VDC, og Ellis Mofarije, som skulle have deltaget i en syrisk kvindegruppes rejse til Genève II-konferencen, men som blev arresteret og derefter er forsvundet.

 

For Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

Aase Albæk, Ida Harsløf og Tove Krag

 

 

*

 

10. september 2013
 

Til statsminister Helle Thorning-Schmidt

Til udenrigsminister Villy Søvndal

Til forsvarsminister Nicolai Wammen

 

 

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, dansk sektion af WILPF, Women’s International League for Peace and Freedom, tager på det skarpeste afstand fra regeringens aggressive og militaristiske holdning til at følge USA i en eventuel kommende militær intervention i Syrien.

 

Kvindefredsligaen ser med den dybeste alvor og bekymring på USA’s præsident Barack Obamas forsøg på at retfærdiggøre USA’s eventuelle militære angreb ved at betegne det som en straffeaktion mod det syriske regime for dets mulige brug af kemiske våben mod civilbefolkningen. Al erfaring fra militære interventioner viser, at det netop er civilbefolkningen, herunder kvinder og børn, der rammes hårdest ved militære angreb. Yderligere vold fra det internationale samfunds side vil blot forværre den fortvivlede situation for det syriske folk.

FN’s generalsekretær Ban Ki-moon advarede så sent som den 6.9. G 20-lederne, samlet til møde i Skt. Petersburg, om de tragiske konsekvenser, som en militær aktion i Syrien vil få, og appellerede om en fornyet international indsats for forhandling.

Politiske forhandlinger er den eneste vej frem for at stoppe katastrofen i Syrien. Varig fred kan ikke bygges på yderligere voldsanvendelse.

Vi henstiller derfor indtrængende til den danske regering om i stedet for at følge USA i endnu en krig at gå ind i en funktion som konfliktløser og fredsmægler og dermed aktivt gå ind i indsatsen for at realisere FN’s appel om fornyede forhandlinger.

Vi henviser i øvrigt også til WILPFs ” Syria, Chemical Weapons, and Avoiding Military Intervention”, se www.wilpfinternational.org.

 

For Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

Aase Albæk, Ida Harsløf og Tove Krag

 

 

 

Fredag den 4. april kl. 15 - 15:30 står  Kvinder i Sort på Dronning Louises Bro i tavs demonstration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

Kvindefredsligaen holder sit årlige årsmøde lørdag den 5. april i København.

 

Kvindefredsligaen deltager på Nordisk Forum i Malmø 12. - 15. juni 2014 med fællesnordisk 1325-projekt om kvinder, fred og sikkerhed.

Læs mere på www.nf2014.org 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Bedsteforældre for Asyl demonstrerer fortsat foran en række asylcentre rundt om i landet.

For tid og sted se www.bedsteforaeldreforasyl.dk

 

. . . . . . . . . . . . . . .    

 

Se nyheder fra WILPF på

www.wilpfinternational.org 

 

 

Se nyheder fra  European Women's Lobby på

http://www.womenlobby.org

 

 

 

Vær med til at bryde den onde cirkel mellem sex-køb på Halmtorvet og udnyttelse af kvinders nød på Balkan. 

Læs vores nyhedsbrev

Download Nyhedsbrev som PDF

 

Støt Kvinde til Kvinde på reg:1551 konto: 067 90 70

 

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Vesterbrogade 10, 2. · 1620 København K · Telefon +45 3323 1097
wilpfdk@gmail.com · www.kvindefredsliga.dk